Соціально-психологічна служба

 
 
 
Соціально–психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.
Соціальний педагог – спеціаліст з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні умови для розвитку і соціалізації особистості.
        Педагог-психолог – педагог, основні напрямки діяльності якого передбачені “Положенням про психологічну службу освіти“. 
        Мета служби: сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання
 до самостійного йусвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина.
Догори