Публічна інформація

у Міносвіти відповіли

Не можна!

Поради батькам

як допомогти старшокласнику обрати професію

Відповідальність батьків у разі невідвідування дитиною дистанційних занять

Виховання дітей – це відповідальна справа, а забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти є безпосереднім обов’язком батьків, за невиконання якого можуть настати негативні наслідки. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 був затверджений Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, який визначає, що у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих, або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти. Поважною причиною відсутності учня на навчальних заняттях підтверджується відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров'я, або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття), або учня (для повнолітніх учнів). Якщо здобувач освіти систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не має інформації про те, де він знаходиться, то за законом батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності (частини 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Такі справи розглядають на засіданнях суду. Штрафи за цією статтею є досить високими: на перший раз попередження або штраф 850 – 1700 грн., якщо протягом року повториться те саме, то штраф буде від 1700 до 5100 грн., без урахування судового збору. Крім пропуску дітьми занять, батьки також несуть відповідальність за куріння ними сигарет, вживання алкоголю, скоєння дрібних крадіжок, хуліганства та ін. Аналогічне покарання передбачене і для тих батьків, чиї діти скоюють діяння, що містять ознаки злочинів або інші адміністративні правопорушення у віці від 14 до 16 років. Отже, навіть якщо заняття проводиться дистанційно, обов'язок присутності дитини на уроках є обов’язковою, контроль за цим покладається на батьків дитини, адже, відповідно до статті 55 Закону України «Про освіту», батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання. Відповідно до ст. 53 Конституції України повна загальна середня освіта є обов’язковою. Згідно зі ст. 150 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. При цьому забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. Згідно з підпунктом 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти. Виходячи із вищевикладеного, просимо батьків, або осіб, що їх замінюють, відповідально ставитись до належного виконання ними батьківських обов’язків щодо здобуття освіти їх дітьми.

До уваги батьків майбутніх першокласників!

Стримбівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради оголошує зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 н. р. Прийом заяв проводиться до 31 травня 2022 р. До заяви одного з батьків (чи повнолітнього) додаються: 🔸копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу (під час подання копії перевіряється оригінал); 🔸медична довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (оригінал або копія). ❗У зв’язку з воєнним станом діти (або один із батьків), які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, також зараховуються до ЗЗСО. Чекаємо Вас за адресою: Стримбівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів вул. Першотравнева, 29 "А" Тел.: 0678007735 0987622980 З повагою, адміністрація закладу

Конституція України, стаття 53 (кожен має право на освіту)

 • Закон «Про освіту»
 • Закон  «Про загальну середню освіту»
 • Закон  «Про інформацію»
 • Закон  «Про доступ до публічної інформації»
 • Статті 73, 78 Господарського кодексу України
 • Закон  «Про відкритість використання публічних коштів»
 • Закон  «Про захист персональних даних»
 • Закон  «Про запобігання корупції»

Кому може стати в пригоді Закон «Про доступ до публічної інформації»?

Цей закон був ухвалений Верховною Радою в 2011 році. Тоді це був один із найпрогресивніших законів на рівні світової спільноти. Він і зараз займає доволі високе місце в рейтингу, хоча за ці 8 років багато країн поліпшили своє внутрішнє законодавство. Закон забезпечує механізм, який дозволяє збирати інформацію не тільки журналістам. Журналісти в цьому плані не мають жодних переваг перед іншими людьми. Закон про доступ – це дуже зручний універсальний механізм, який слугує всім активним громадянам. У даному випадку ми будемо говорити про активність батьків, які повинні використовувати цей правовий інструмент для того, щоб захищати права своїх дітей і отримувати необхідну інформацію, пов’язану з реалізацією права на освіту.

Де шукати публічну інформацію про школу?

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1)      Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • В офіційних друкованих виданнях;
 • На офіційних веб-сайтах у мережі інтернет;
 • На єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
 • На інформаційних стендах;
 • Будь-яким іншим способом;

2)      Надання інформації за запитами на інформацію

Що таке публічна інформація?

Публічна інформація – це відображена на задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Які є види публічної інформації?

 •        – Уся інформація, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, тобто органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства, та рішення яких є обов’язковими до виконання (пункт перший частини першої статті 13 Закону «Про доступ до публічної інформації»).
 •        – Інформація щодо використання бюджетних коштів юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевого бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (пункт два частини першої статті 13 Закону «Про доступ до публічної інформації»).
 •        – Інформація, пов’язана з виконанням особами делегованих повноважень суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг (пункт третій частини першої 13 Закону «Про доступ до публічної інформації»).
 •        – Інформація, яка стосується постачання товарів, послуг, цін на них, якщо йдеться про суб’єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями (пункт четвертий частини першої 13Закону «Про доступ до публічної інформації»).
 •        – Інформація про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян (частина друга 13 Закону «Про доступ до публічної інформації»).
 •        – Інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація) (частина друга 13 Закону «Про доступ до публічної інформації»).

Що таке запит і що таке звернення?

Під зверненням громадян закон розуміє викладені в письмовій або усній формі пропозиції, зауваження, заяви, клопотання або скарги.

Запит на доступ до публічної інформації – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформації, що перебуває у його володінні.

Закон «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на звернення громадян, так само як і Закон «Про звернення громадян» не поширюється на доступ до публічної інформації.

Прокрутити вгору