Інформація про заклад

Навчальний заклад (освітній заклад) — організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчаннявиховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Навчальний заклад є ланкою системи освіти та інституційною основою педагогіки.

Навчальні заклади засновуються на державнійкомунальній чи приватній формі власності. Вони є юридичними особами і діють на підставі статуту.

Створення навчального закладу визначається, з однієї сторони, потребою в освітній діяльності на певній території, а з іншої — наявністю необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

Завдання навчальних закладів різняться в залежності від їх рівня. В цілому, вони полягають у всебічному розвитку людини, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованні високих моральних якостей, забезпеченні народного господарства кваліфікованими фахівцями.

В різних державах навчальні заклади можуть бути як відокремленими від церкви (світськими), так і релігійними (духовними).

Важливим елементом статусу навчального закладу є його самоврядування (автономія).

Держава повинна контролювати якість освітніх послуг, які надаються навчальними закладами.

Прокрутити вгору