Дистаційне навчання

Під дистанційними технологіями розуміють технології, які реалізуються із застосуванням сучасних інформаційних та телекомунікаційних мереж, що дозволяють здійснювати процес навчання на відстані, без особистого контакту між вчителем та учнями.

  Дистанційні освітні ресурси дають можливість безпосереднього спілкування учнів з учителем (онлайн), неперервного контролю якості засвоєних знань, здійснення індивідуального підходу в навчанні, адаптації навчального матеріалу до особистого темпу засвоєння кожним учнем. Навчання може відбуватися в будь-який зручній час, що дає змогу поєднувати його з роботою, виконуючи завдання за індивідуальними графіком і розкладом, з максимальною зручністю для всіх учасників освітнього процесу.

Організація дистанційного навчання

https://drive.google.com/file/d/1LMs4kWfla_DnSm4b8Eb8VDBnlLrgzmCJ/view?usp=sharing

Наказ “Деякі питання організації дистанційного навчання”.

https://drive.google.com/file/d/1nq8ez6LMMAZsx4gFflqTzuGTm1oFCMFZ/view?usp=sharing

Організація дистанційки в школах.

https://drive.google.com/file/d/1gmdrBdOVVjUaW69yoKh1Hq-363xiVt1j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11LwDpEo0-CS0z71kBzJRQL8d8m1RqM47/view?usp=sharing

Прокрутити вгору